01

02

03

PROJECT FS, 2019

Conceptschets herbestemming zonevreemde vierkantshoeve.